Thijs IJs

Een soort voorloper van Tom Poes was Thijs IJs. Deze strip verscheen van 1934 tot 1938 in de dagbladen van de Provinciale Pers en er verschenen 52 verhalen van. Thijs IJs begon als voortzetting van Bruintje Beer, die tot maart 1934 in deze kranten verscheen. Men vroeg de jonge Marten Toonder een soortgelijke strip te maken. Het werd een ijsbeer, die als verre neef van Bruintje Beer aan de lezers geïntroduceerd werd.

De strip werd gemaakt door Marten Toonder en zijn broer. Marten maakten de schetsen voor de tekeningen en zijn broer Jan Gerhard Toonder maakte de onderschriften.

In deze verhalen duiken situaties en personen op die later bij Tom Poes terugkomen. Een belangrijke bijfiguur, oom Brom doet in zijn goedmoedige brommerigheid al wat aan heer Bommel denken.

Vanaf 23 maart 1934 verscheen Thijs IJs in het Nieuwsblad van het Noorden, De Provinciale Overijsselsche en Zwolsche Courant, Haarlems Dagblad en het Leids Dagblad. In deze bladen had vanaf november 1929 de uit het Engels vertaalde strip Bruintje Beer gestaan. In maart 1934 werd deze dus vervangen door zijn verre neef Thijs IJs. Er zijn tot en met 1938, 1406 afleveringen verdeeld over 52 verhalen uitgekomen.

Overzicht van de Thijs IJs verhalen

01. Thijs IJs en de schat op de maan, 56 afleveringen
02. Thijs IJs en de onzichtbare prins, 16 afleveringen
03. Thijs IJs en de gedienstige geest, 24 afleveringen
04. Thijs IJs en de booze heks, 40 afleveringen
05. Thijs IJs en de kwade slang, 16 afleveringen
06. Thijs IJs en de winterkoning, 24 afleveringen
07. Thijs IJs en de verloren sleutel, 37 afleveringen
08. Thijs IJs en het geheimzinnige eiland, 38 afleveringen
09. Thijs IJs en het dal der nevels, 28 afleveringen
10. Thijs IJs en de kongingskroon, 31 afleveringen

11. Thijs IJs en de kabouter Pirimijs, 12 afleveringen
12. Thijs IJs en de kwade buurman, 12 afleveringen
13. Thijs IJs en de dikke hertog, 40 afleveringen
14. Thijs IJs en de woeste vampyr, 30 afleveringen
15. Thijs IJs en de diamant van Makebijs, 20 afleveringen
16. Thijs IJs als poesenredder, 12 afleveringen
17. Thijs IJs verovert het waterpaleis, 24 afleveringen
18. Thijs IJs zit in de knel, 23 afleveringen
19. Thijs IJs en het geheim van den hollen boom, 30 afleveringen
20. Thijs IJs in het betoverde woud, 26 afleveringen

21. Thijs IJs bestrijdt de reuzen van Pakkijs, 30 afleveringen
22. Thijs IJs strekt op tegen het kattenleger, 23 afleveringen
23. Thijs IJs krijgt een huisgenoot, 26 afleveringen
24. Thijs IJs en Dickie Dons in de wolken, 32 afleveringen
25. De taart van Thijs IJs en Dickie Dons,10 afleveringen
26. Thijs IJs helpt de spinnende prinses, 23 afleveringen
27. Thijs IJs en de drie draden van Slechtbedeeld, 43 afleveringen
28. Thijs IJs vindt den verloren armband, 17 afleveringen
29. Thijs IJs komt te hulp, 16 afleveringen
30. Thijs IJs en het hanenei, 31 afleveringen

31. Thijs IJs en de booze kabouter, 15 afleveringen
32. Thijs IJs en de brullende berg, 23 afleveringen
33. Thijs IJs en het verdwenen Noorderlicht, 43 afleveringen
34. Thijs IJs en de booze dooi, 25 afleveringen
35. Thijs IJs en de slimme dieven, 43 afleveringen
36. Thijs IJs zoekt Dickie Dons, 23 afleveringen
37. Thijs IJs en de tooverspiegel, 51 afleveringen
38. Thijs IJs en de betooverde eend, 15 afleveringen
39. Thijs IJs op de ‘Taaie Haai’, 44 afleveringen
40. Dickie Dons gaat op avontuur, 24 afleveringen

41. Thijs IJs en de drie dwergen, 42 afleveringen
42. Oom Brom gaat uit rijden, 16 afleveringen
43. Dickie Dons en de toovervisch, 17 afleveringen
44. Thijs IJs en de woudreus, 32 afleveringen
45. Thijs IJs en de toverpijp, 16 afleveringen
46. Thijs IJs op weg naar huis, 20 afleveringen
47. Thijs IJs en de vreemde vulkanen, 41 afleveringen
48. Thijs IJs en de tooverslangen, 30 afleveringen
49. Dickie Dons en het wonderboekje, 30 afleveringen
50. Thijs IJs en de gouden appels, 24 afleveringen

51. Oom Brom wordt vermist, 12 afleveringen
52. Thijs IJs en het verdronken land, 29 afleveringen