the Little Brown Bears

De verhalen van ‘The Little Brown Bears’, werden geschreven en getekend door Chris Temple. De verhalen gingen over zeven kleine beren, allemaal broers. Ze heten Marmaduke, Clarence, Cuthbert, Archibald, Frederick, Algernon en de Wee One. De familie verscheen in vier boeken: ‘At the School’, ‘At the Farm’, ‘At the Seaside’ en ‘At the Zoo’. Verhalen verschenen ook in het periodiek ‘Little Dots’ en in de ‘Playways Annual’ in de jaren 1950.