Bolke de Beer

Ik ben Bolke de Beer.
Eerst woonde ik in een circus. Maar dat was niets voor mij. Ik moest er iedere dag rare kunstjes vertonen en moeilijke dingen doen. Dus ben ik gevlucht. Nu woon ik in een bos. Het is er fijn en samen met de bosdieren beleef ik ieder dag een ander avontuur, een heel spannend avontuur!

Bolke de Beer, van schrijver A.D. Hildebrand, over een beer die het circus ontvlucht en onderdak probeerde te krijgen bij de dieren in het bos in de buurt van Apeldoorn. Bolke had vrienden als de hazenfamilie Buizer, de vos Vlens, de egel Drubbiebuu en het hertje Rosientje. Bolke had ook een zusje, Olke, die ze bevrijdt hadden uit het circus.

Bolke is een echte Hollandse beer, bekend van de TV uit de jaren zeventig. De oorspronkelijke uitgave van Bolke de Beer dateert uit 1935, geschreven door A.D. Hildebrand en geïllustreerd door A. de Wolf. In de jaren 80 is een nieuwe serie boekjes verschenen, naar het idee van de originele Bolke de Beer. Nu geschreven door Ton Hasebos en getekend door Fred de Hey.

De Herkenningsmelodie

Bolke, Bolke, Bolke de Beer
Daar is ie weer, daar is ie weer
Bolke, Bolke, Bolke de Beer
Daar is ie weer, daar is ie weer
Er zijn beren in alle maten
en ook beren die praten
Er zijn beren die springen
en ook beren die zingen
Ik ken beren die veel weten
en één die houdt van honing eten
Maar Bolke kan nog veel meer,
met zijn vriendjes in het bos,
avontuurt hij erop los
Iedere keer, telkens weer,
kijk naar Bolke de Beer
Bolke, Bolke, Bolke de Beer
Daar is ie weer, Bolke de Beer

Videoclip